Molitva pomoću brojanice

Brojanice

Molitva pomoću brojanica jedan je od najstarijih načina molitve koji su naročito negovali Pravoslavni monasi. Same brojanice imaju simbolički karakter. Obično su crne boje i time nas upućuju da vodimo trezven i ozbiljan život u neprestanom pokajanju. Brojanice su nekada bile pletene od čiste ovčije vune, sto nas podseća da smo mi slovesne ovce Dobroga Pastira Gospoda Isusa Hrista koji je sam kao Jaganjac Gospodnji postradao za nas i izbavio nas od večne smrti. Male brojanice imaju 33 čvorića.

B049 Brojanica pletena crna sa belim krstićem. Brojanice

 

Kako se molimo pomoću brojanica?

Pored molitava koje se nalaze u Molitveniku i redovno se čitaju u određeno doba dana, Crkva Hristova blagosilja svojim vernicima da sve svoje molitve mogu nadopuniti ili zameniti kratkim molitvama koje se više puta učestalo i sabrano ponavljaju. One nam omogućavaju i pomažu da se lakše saberemo umom na same reči molitve kako nam um nebi lutao. Kako dakle da započnemo molitvu? Sabravši misli, uzmemo levom rukom kuglicu (ili krstić) brojanice drzeći je lagano između palca i kažiprsta. Osenimo se znakom časnog krsta desnom rukom i tiho počnemo odbrojavajući svaku pojedinu molitvu jednim čvorićem. Najčesća molitva kojom se molimo „na brojanice“ je tzv. ISUSOVA MOLITVA koja glasi: GOSPODE, ISUSE HRISTE, SINE BOŽIJI POMILUJ ME GREŠNOGA ili u kraćem obliku: Gospode, Isuse Hriste, pomiluj me. Isusova molitva je najvažnija molitva svakog Hrišćanina. Ona po Crkvenim pravilima može da zameni sve druge. Budući osvećena samim imenom Hrista Boga, ona u naše srce nizvodi božansku blagodat i unosi neiskazani duševni mir kada se učestalo ponavlja.

Ogrlica pletena crna sa kićankom. Brojanice Brojanica

 

Najveća sila ove molitve leži u samome imenu Isusa Hrista, koje izgoni iz našega srca svaku smetnju i nemir i unosi božanski mir. Pored Isusove molitve uobičajeno je da se Hrišćani mole i Presvetoj Bogorodici i svetiteljima i to na sledeći način: Presveta Bogorodice, spasi me grešnoga! Sveti (ime svetitelja), moli Boga za mene grešnoga! Kada smo sami najbolje je da izaberemo neko tiho mesto i da reči molitve govorimo šaptom. Hrišćani se najčesće mole stojeći pred ikonama i upaljenim kandilom, ali mogu da se mole i sedeći ili lezeći kada smo telesno iscrpljeni ili bolesni. Korisno je da se posle svake izgovorene molitve prekrstimo. Na taj način se naša pažnja lakše veže za reči molitve. Međutim, molitva na brojanice može da se praktikuje u svakoj situaciji: u autobusu, vozu, čekaonici, prilikom šetnje ili čak razgovora u kome ne učestvujemo. Apostol Pavle uči nas da se „molimo neprestano“. Svakako, kada smo u društvu ne možemo se moliti na isti način kao kada smo sami. U tom slučaju ne treba privlačiti pažnju nikakvim „čudnovatim“ ponašanjem, već naprosto ćuteći, u sebi izgovarati molitvu prateći je neprimetno okretanjem brojanice. Ukratko, možemo se moliti uvek i svugde, a da to niko drugi ne zna osim Boga kome se molimo i nas samih. Svako namerno privlačenje pažnje drugih ljudi strano je duhu istinske molitve koju vršimo u pokajanju i smirenju, skromno i tiho u „tajnoj odaji srca svoga“. Brojanica se može u trenucima kada je ne koristimo držati u džepu ili oko ruke. Prema brojanicama smo dužni da imamo dolično poštovanje.

Brojanica-Shop